Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Nghien cuu thi truong internet ( P2 )

Số lượt xem: 826
Gửi lúc 15:19' 27/07/2009

Nghiên cứu thị trường internet ( P2 )

Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và các yêu cầu về bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?Nếu Doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài cần phải đảm bảo những sản phẩm ấy phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và y tế của nước đó. Doanh nghiệp cần phải thường xuyên liên tục cập nhật những thông tin tiêu chuẩn này.

Chính phủ của các nước, các cơ quan quản lý tiêu chuẩn quốc gia và các tổ chức quốc tế đã bắt đầu tìm biện pháp để quảng bá các văn bản chính thức của mình thông qua mạng Internet với chi phí thấp hơn so với việc gửi đi các nơi dưới dạng ấn phẩm.

Một số site hữu ích, đồng thời cũng đã được đưa vào cơ sở dữ liệu về " Định mức và tiêu chuẩn" của ITC là:

+ Codex Alimentaries Commission, tại địa chỉ: http://www.fao.org, có thông tin đầy đủ chi tiết về giới hạn tối đa hàm lượng các chất diệt khuẩn và nhiều tiêu chuẩn khác cho ngành công nghiệp thực phẩm.

+ Fish INFOnetwork, tại địa chỉ: http://www.fao.org/fi/globe/glofish/doc.globe.html gồm thông tin và các liên kết đến nagnh32 thủy sản và các khu vực trên thế giới.

 

+ International Organization for Standardization (ISO) tại: http://www.iso.ch, cung cấp thông tin về tất cả các tổ chức đã liên kết với ISO, các công cụ mới, hướng dẫn thủ tục đăng ký chất lượng ISO cho các sản phẩm Doanh nghiệp có thể hỏi thêm các thông tin chuyên sâu hơn về lĩnh vực chất lượng.

+ Green Seal, tại địa chỉ: http://www.greenseal.org, cung cấp thông tin các thủ tục về môi trường, khuếch trương việc sản xuất và bán các sản phẩm có trách nhiệm đối với người tiêu dùng (resbonsible consumer products)

+ PackInfo-World, là website của tổ chức bao bì thế giới-WTO ( World Packaging Organization) có địa chỉ là: http://www.pachkingfo-world.org/wpo/index.html, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn bao bì.

+ World Standards Service Network, có địa chỉ là: http://www.wssn.net.WSSN/index.html, cung cấp thông tin và liên kết tới các tổ chức như ISO, IEC (the Internation Electro technical Commision) và ITU (the International Telecommunication Union) WSSN cũng cung cấp liên kết tới một số cơ quan tiêu chuẩn nhà nước khác.

+ Nhiều các máy chủ cơ sở dữ liệu on-line khác như DIALOG (http://www.dialog.com) đã mở các website để khuếch trương các dịch vụ của họ tạo điều kiện truy cập dễ dàng, không dùng đến các loại modern và phần mềm liên lạc đặc biệt. 

                                                                                                             (Xem tiếp phần 3)


Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Nghiên cứu thị trường internet ( P2 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét