Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Whitehat SEO loi khuyen cho cac bloggers

Số lượt xem: 550
Gửi lúc 16:26' 04/02/2010

Whitehat SEO lời khuyên cho các bloggers

Mẹo tối ưu hóa từ khóa trên

- Đăng bài với
SEO các từ khóa, không có gì không làm cho nó trông tự nhiên.
- Những từ nên được cùng một rằng những người sử dụng đang gõ in Plural hình thức là một lựa chọn tốt hơn.

- Sử dụng phổ biến của từ khóa mis-spelling là không thích hợp.
- Danh mục các từ khóa được tốt nên được sử dụng. Họ có thể được như kì từ nào - các tiện ích, Hacks, y tế... Webmaster SEO từ Apart nó khuyến khích tiện ích.
- Các từ khóa đang được sử dụng tốt hơn trong bài viết . Kể từ khi người dùng không nhìn thấy họ, Google không đưa nhiều tầm quan trọng trên thẻ meta miêu tả.
- Cùng một từ khóa không nên được sử dụng trong một dòng, một synonym hay variant có thể được sử dụng.

Mẹo về SEO URL hoặc bloggers

- Blog nên không được đặt tại gốc của tên miền. Nó nên được đặt trong tên miền phụ hoặc các phụ.
- Trong URL, sử dụng dấu gạch ngang / gạch ngang để phân cách các từ khóa. Google coi như gạch dưới dấu tách từ khóa tốt.
- Các URL của bài viết cũ không nên được thay đổi để là một thường trú hoặc một chuyển hướng 301.
- URL mở rộng như. Php,. Asp,. CFM,. Htm,. Html, vv tất cả có thể được sử dụng nhưng không phải. Exe.
- Câu hỏi đánh dấu hoặc đánh dấu bản năng động của một URL được đối xử như URL tĩnh bởi Google, nhưng các tham số không được vượt quá 3, bot của Google có thể thu thập thông tin nếu nó không được vượt quá phạm vi ba.
- Tên miền riêng của bạn phải được sử dụng trong FeedBurner nguồn cấp dữ liệu.

Mẹo về tiếp cận và tiện ích của các trang blog

- Luôn luôn sử dụng ALT tags với Hình ảnh. Một câu đầy đủ có thể được sử dụng trong Alt tag, nhưng nó không được vượt quá ba đến năm từ. Từ khóa không liên quan phải được tránh.
- Nó là tốt hơn để làm một podcast hoặc một video, Matt Cutt cho rằng, các blogger có thể gửi đi hình ảnh của mình để hotornot.com và nếu đánh giá là trên 7, sau đó một VIDEO có thể là một ý tưởng tốt.
- Wordpress phải được sử dụng cho các blog để bảo đảm rằng những trang web là crawl. Hôm nay, từ rất nhiều người truy cập vào các trang web trên điện thoại di động của mình, nó không được tốt hơn để sử dụng bộ khung hay bất cứ weird stuff, họ không làm việc tốt với điện thoại di động.
- Nhập ngày đến, đi của bài viết phải được hiển thị.
- Việc sử dụng các Akismet ý kiến thư rác sẽ bảo vệ ngăn chặn từ blog của bạn đang được spammed . Google Analytics có thể định vị lưu lượng truy cập trên trang web của bạn. Cuối cùng, không có một sự thay thế cho các nội dung.

Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Whitehat SEO lời khuyên cho các bloggers

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét